Articole
11-07-2016

Salariul este o componenta de baza a relatiei dintre angajat si angajator si prezinta variatii semnificative in functie de factori ce tin de individ, de organizatie si de sectorul de activitate in care activeaza, de regiune si, de ce nu, de tara. Nu mai este un secret faptul ca pentru aceeasi munca si acelasi timp alocat acesteia, angajatii sunt platiti diferit. Tine si de modul in care stim sa negociem, sa ne vindem munca, dar si de bugetul alocat unui post.

 

Fundamentul pe care se bazeaza relatia de munca este Contractul individual de munca care, in anumite limite, poate fi negociat si se pot crea conditii de plata mai avantajoase pentru salatiatii de pe aceleasi posturi, componenta salariala reprezentand obiectul insusi a Contractului individual de munca.

 

Pentru munca prestata in favoarea si sub coordonarea unei persoane fizice sau juridice, salariatul are dreptul la un salariu, negociat si stipulat in Contractul de munca. Trebuie precizat ca atata timp cat din intentia partilor rezulta cu claritate ca acestea au avut in vedere incheierea unui Contract de munca, salariul va fi datorat daca munca a fost prestata in folosul angajatorului si nu a produs efecte negative asupra acestuia, chiar daca salariul nu a fost mentionat expres in cadrul contractului.  

 

Fiind contraprestatia muncii efectuate, iar munca fiind o prestare succesiva, salariul se plateste numai la finalul prestarii muncii, adica numai dupa ce se presteaza munca si numai pentru munca prestata, la data si in conditiile stabilite de parti, chiar daca a intervenit incetarea contractului inainte de data platii salariului. In practica insa, angajatorul plateste si pentru munca viitoare sub forma de avans la salariu, insa regula este ca plata sa fie efectuata dupa prestarea muncii.

 

Pretinderea unor drepturi salariale in lipsa contraprestatiei echivaleaza cu o imbogatire fara justa cauza in favoarea angajatului, deoarece partile urmaresc sa obtina reciproc un beneficiu, in schimbul celui pe care s-au obligat sa-l efectueze – angajatul presteaza o activitate, angajatorul remunereaza acea prestatie.

 

Salariul se plateste numai in bani, dar in practica, se intalnesc frecvent situatii in care angajatii beneficiaza si de alte moduri de recompensare a muncii, in plus fata de salariu. Fara a face o enumerare exhaustiva, noile dispozitii ale Codului Fiscal, lamuresc situatiile in care un venit sau un avantaj in natura poate fi considerat de natura salariala. Pentru toate aceste situatii angajatorul va calcula si retine impozitul pe venit si contributiile sociale aferente.   

 

Neplata de catre angajator a drepturilor salariale, la data si in conditiile prevazute in contractul de munca, da dreptul angajatului la incetarea raporturilor de munca din culpa angajatorului, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale convenite. Insa, atata timp cat Contractul este in vigoare si angajatul refuza indeplinirea sarcinilor de serviciu pe motiv de neplata a drepturilor salariale, iar prin fapta sa aduce prejudicii angajatorului, acesta are dreptul de a se indrepta impotriva angajatului pentru daunele pricinuite prin neindeplinirea obligatiilor contractuale.

 

Atata timp cat Contractul de munca este in vigoare, chiar daca angajatorul nu si-a indeplinit unele obligatii asumate in contract iar angajatul nu a denuntat contractul, acesta din urma este obligat sa exercite activitatile prevazute in fisa postului si sa nu aduca prejudicii angajatorului sau. In cazul in care, prin fapta sa, salariatul va produce pagube materiale angajatorului, din vina si in legatura cu munca sa, se va angaja raspunderea patrimoniala a acestuia in cunatumul prejudiciului produs.

 

Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligaţii banesti ale angajatorilor. Intarzierea nejustificata a platii salariului, sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

 

Salariul se negociaza de parti la data incheierii Contractului de munca si se poate modifica doar cu acordul partilor, acord prevazut intr-un act aditional. Face exceptie de la prevederea de mai sus, situatia in care intervine o modificare de drept a nivelului salariului minim, caz in care acesta modificare cade in sarcina si raspunderea exclusiva a angajatorului, daca salariul se situeaza sub acel nivel.  

 

Orice litigiu referitor la aspectele de natura salariala se va supune legislatiei dreptului muncii, Contractul de munca fiind un contract specific, neputand fi incadrat in categoria contractelor civile. Cu toate ca are o existenta si reglementare de sine statatoare, neingradindu-se contractele civile, ii vor fi aplicabile, daca este necesar, dispozitiile de drept comun prevazute in Codul civil, referitoare la contracte, conform art. 278 alin 1 din Codul muncii.

 

Cristina Cornaci

Avestis International SRL

www.avestis.ro

Articole din aceasi categorie

Copyright: Femei in Afaceri 2021 | Termeni si conditii | Realizat de Concept24