Articole
11-04-2016

Incepand cu luna martie 2016, antreprenorii romani vor avea la dispozitie o noua sursa de finantare din fonduri structurale UE 2014-2020, pentru activitatile desfasurate de microintreprinderile din mediul urban.

                             

In cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, se va lansa apelul de proiecte pentru prioritatea de investitii 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

 

Obiectivul specific al acestei finantari il reprezinta consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii in domeniile competitive identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare, fiind dedicata sprijinirii dezvoltarii microintreprinderilor, pe de o parte si a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de alta parte.

 

Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 si 200.000 euro. Contributia programului la finantarea unei investitii va fi cel mai probabil de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei. Ajutorul nerambursabil se acorda in regim de ajutor de minimis.

 

Investitiile eligibile trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate (clasa CAEN). Nu sunt eligibile proiectele ce includ investitii care au fost incheiate din punct de vedere fizic sau financiar pana la momentul depunerii cererii de finantare.

 

Programul finanteaza tipurile de investitii, prezentate mai jos in detaliu, care conduc la dezvoltarea microintreprinderii:

 

1. Investitii in active corporale

 • lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
 • achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

 

2. Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare

 

3. Investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

 

Categoriile de cheltuieli eligibile aferente investitiilor de mai sus sunt urmatoarele:

1. Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, inclusiv echipamente cu montaj:

 • Cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa;
 • Cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
 • Cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului;
 • Cheltuielile privind organizarea de santier bine justificate si in stricta legatura cu realizarea obiectivului proiectului;
 • Cheltuieli diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din cheltuielile pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza.

2. Cheltuieli pentru dotari:

 • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 si care se incadreaza in limita valorica stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data lansarii apelului de proiecte.
 • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.

3. Cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

4. Cheltuieli cu activitati de realizare de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

5. Servicii de consultanta/ asistenta, in limita a 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect pentru proiectele care includ lucrari de constructii ce se supun autorizarii; pentru proiectele fara constructii limita cheltuielilor de consultanta este 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate.

6. Cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, in limita a 5000 lei fara TVA.

7. Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele.

 

In cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 1. achizitionarea de terenuri si/sau constructii,
 2. costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere
 3. costuri administrative
 4. costuri de personal
 5. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor,
 6. contributia in natura
 7. amortizarea
 8. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015
 9. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect
 10. activitati de audit financiar extern
 11. cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

 

Pentru acest proiect sunt eligibili solicitantii care indeplinesc cumulative urmatoarele conditii:

- Companii de tip microintreprinderi, cu pana la 9 salariati si o cifra de afaceri anuala neta sau detinatori de active totale de pana la 2 milioane de euro, echivalent in lei

- Domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), conform Ghidului solicitantului pentru acest proiect; in principal, este vorba de coduri CAEN din servicii si productie

- La momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii

- Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, a avut cel putin un angajat cu norma intreaga pe perioada acestui an fiscal sau are cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare

- Solicitantul a fost infiintat inainte de 1 ianuarie 2015 si are activitate cu rezulta financiar pozitiv in 2015

O societate cu activitatea suspendata temporar oricand in perioada 2014-2015 nu este eligibila.

- Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare

 

Pentru a verifica impreuna eligibilitatea companiei dumneavoastra pentru acest apel de proiecte, va invitam sa ne contactati pe e-mail la adresa office@terasis.ro.

 

Foto: petite-entreprise.net

 

Autor: Catalina Sofron

General Manager

Terasis Consult SRL

www.terasis.ro

e-mail: office@terasis.ro

Articole din aceasi categorie

Copyright: Femei in Afaceri 2021 | Termeni si conditii | Realizat de Concept24