Articole
09-05-2016

In 28 aprilie 2016 au fost lansate de catre AFIR (Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale) 5 linii de finantare nerambursabila pe 2016 pentru afaceri in agricultura, insumand 541 milioane de euro.

 

Astfel, in perioada 28 aprilie – 31 octombrie 2016 se pot depune cereri pentru investitii in exploatatii agricole (Submasura 4.1), pentru instalarea tinerilor fermieri (Submasura 6.1) si pentru dezvoltarea fermelor mici (Submasura 6.3).

 

Pentru grupurile de producatori s-au lansat pentru prima data submasurile 16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul agricol" si 16.4a "Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul pomicol". Pentru aceste 2 submasuri, sesiunea de depunere se desfasoara intre 28 aprilie 2016, ora 12.00 si 31 iulie 2016, ora 16.00.

 

Proiectele se depun online pe pagina AFIR pentru sM 4.1, sM 6.1, sM 16.4, sM 16.4a, iar pentru masura 6.3 se depun in format tiparit si electronic la sediul la sediile Oficiilor Judetene ale AFIR. 

 

Prin submasura 6.1 pentru instalarea tinerilor fermieri se acorda 50.000 eur pentru fermierii cu varsta pana in 40 ani, cu studii si competente adecvate si care se stabilesc pentru prima data in cadrul unei ferme in calitate de unic sef al unei exploatatii agricole.Sunt eligibile pentru finantare si persoanele juridice in care un tanar fermier in sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instaleaza impreuna cu alti tineri fermieri si care exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, beneficii si riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective

 

Finantarea se acorda in doua transe, respectiv 75% dupa semnarea contractului de finantare si 25% in maximum trei ani de la semnarea contractului.

 

Prin submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole, se acorda pana la 2 mil eur finantare nerambursabila cu cofinantare, variabila in functie de mai multe elemente din Ghidul specific.

 

Pentru aceasta linie de finantare sunt eligibili fermierii cu personalitate juridica specificata in Ghidul de Finantare si Cooperativele (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor.

 

Sprijinului acordat prin aceasta submasura va contribui la:

  • Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole prin cresterea competitivitatii activitatii agricole, a diversificarii productiei agricole si a calitatii produselor obtinute;
  • Restructurarea exploatatiilor de dimensiuni mici si medii si transformarea acestora in exploatatii comerciale;
  • Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investitii;
  • Cresterea valorii adaugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora in vederea crearii si promovarii lanturilor alimentare integrate

 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

  • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate, dimensionate corelat cu numarul persoanelor ce vor utiliza aceste spatii
  • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;

 

In cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar urmatoarele investitii si doar in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului fara a depasi 30.000 euro:

 - infiintarea unui site

 – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, atat cele in stare proaspata cat si cele conditionate si/sau procesate);

 - crearea conceptului de eticheta pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu crearea/achizitionarea si/sau inregistrarea marcii beneficiarului

- crearea brandului/brandurilor produsului/produselor conditionate si/sau procesate care vor face obiectul comercializarii. Sunt eligibile si costurile cu achizitionarea si/sau inregistrarea brandului/brandurilor acestor produse.

- achizitionarea, inclusiv prin leasing financiar de masini/ utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/pasari/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrarilor solului, infiintarea si intretinerea culturilor, instalatii de evacuare si gestionare a dejectiilor din zootehnie, echipamente aferente bucatariilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc)

 

Prin Submasura 4.1 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 30% pana la maximum 90%, astfel:

I. In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 

 a. in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

b. in cazul proiectelor care prevad constructii – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) indiferent de marimea exploatatiei si sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

c. in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investitii in spatii protejate;

 

Ferma mica reprezinta exploatatia agricola avand dimensiunea economica intre 8.000 si 11.999 euro SO, valoarea productiei standard

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO inclusiv , in cazul investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv, sa se incadreze in una din categoriile de beneficiari eligibili (PFA, Intreprindere Individuala, SRL, Intreprindere Familiala sau Societate Comerciala).

Pentru toate situatiile mai sus mentionate, tanarul fermier trebuie sa se fi stabilit (instalat) pentru prima data ca sef al unei exploatatii in exploatatia agricola vizata de proiect si sa nu fi trecut mai mult de cinci ani de la instalare pana la depunerea cererii de finantare.

 

 

II. In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi:

a. in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 500.000 euro;

b. in cazul proiectelor care prevad constructii- montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic;

c. in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de exploatatie agricola – maximum 2.000.000 euro;

 

Prin submasura 6.3 se acorda max 15.000 euro nerambursabili pentru detinatorii unei ferme mici in vederea modernizarii acesteia si dotarii cu echipamente agricole.

In acelasi mod ca submasura 6.1, finantarea se acorda in doua transe, respectiv 75% dupa semnarea contractului de finantare si 25% in maximum trei ani de la semnarea contractului.

 

Accesul la aceste finantari nerambursabile presupune o atenta documentare asupra procedurii de acordare a fondurilor si colaborarea cu un consultant specializat in finantare. Verificarea eligibilitatii solicitantului si a proiectului, calculul punctajului de calificare, realizarea Planului de afaceri si a Studiului de fezabilitate, depunerea aplicatiei si consilierea in vederea contractarii si a implementarii unui proiect castigator constituie etape parcurse cu suportul unui consultant in finantare nerambursabila.

 

Despre aceste etape si despere liniile de finantare nerambursabila cu ajutor de stat pentru antreprenori vom discuta in articolul viitor.

 

 

Autor: Catalina Sofron

Terasis Consult SRL

“Solutii de finantare la cheie pentru afacerea ta”

www.terasis.ro

e- mail: office@terasis.ro

Articole din aceasi categorie

Copyright: Femei in Afaceri 2021 | Termeni si conditii | Realizat de Concept24